Thủ tục hành chính
Tại đây bạn có thể tham khảo các câu trả lời cho những câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất.
 

Thông báo

 • Thông báo tạm giữ tang vật lần 1 năm 2017

  tải về

  view : 48 | down : 11
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm và chất cẩm trong chăn nuôi

  tải về

  view : 126 | down : 64
 • Thông báo kết luận thanh tra về thuốc bvtv, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 196 | down : 133
 • phân loại cơ sở thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 153 | down : 41
 • Thông báo tạm giữ tang vật

  tải về

  view : 156 | down : 54
 • Phân loại cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2016

  tải về

  view : 189 | down : 76
 • Tình trạng giả danh cán bộ để lừa đảo bán sách, tài liệu

  tải về

  view : 217 | down : 80
 • Thông báo giao ban tháng khối Nông nghiệp quý III/2016

  tải về

  view : 246 | down : 132
 • Thông báo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

  tải về

  view : 264 | down : 88
 • Thông báo bãi bỏ một số văn bản

  tải về

  view : 390 | down : 158

Quan tâm nhiều

....