Thủ tục hành chính
Tại đây bạn có thể tham khảo các câu trả lời cho những câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất.
 

Thông báo

 • Thông báo lịch thi đấu các môn tại Hội thao, văn nghệ công đoàn Ngành năm 2017

  tải về

  view : 37 | down : 43
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 9/2017

  tải về

  view : 136 | down : 90
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 8/2017

  tải về

  view : 132 | down : 59
 • Thông báo tạm giữ tang vật lần 1 năm 2017

  tải về

  view : 162 | down : 26
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm và chất cẩm trong chăn nuôi

  tải về

  view : 1575 | down : 94
 • Thông báo kết luận thanh tra về thuốc bvtv, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 315 | down : 189
 • phân loại cơ sở thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 240 | down : 68
 • Thông báo tạm giữ tang vật

  tải về

  view : 239 | down : 70
 • Phân loại cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2016

  tải về

  view : 264 | down : 108
 • Tình trạng giả danh cán bộ để lừa đảo bán sách, tài liệu

  tải về

  view : 311 | down : 121

Quan tâm nhiều

Đặt Text
....