Thủ tục hành chính
Tại đây bạn có thể tham khảo các câu trả lời cho những câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất.
 

Thông báo

 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 9/2017

  tải về

  view : 25 | down : 20
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 8/2017

  tải về

  view : 64 | down : 48
 • Thông báo tạm giữ tang vật lần 1 năm 2017

  tải về

  view : 117 | down : 22
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm và chất cẩm trong chăn nuôi

  tải về

  view : 1520 | down : 85
 • Thông báo kết luận thanh tra về thuốc bvtv, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 253 | down : 172
 • phân loại cơ sở thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 212 | down : 59
 • Thông báo tạm giữ tang vật

  tải về

  view : 193 | down : 63
 • Phân loại cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2016

  tải về

  view : 228 | down : 92
 • Tình trạng giả danh cán bộ để lừa đảo bán sách, tài liệu

  tải về

  view : 266 | down : 114
 • Thông báo giao ban tháng khối Nông nghiệp quý III/2016

  tải về

  view : 301 | down : 147

Quan tâm nhiều

....