Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
31 05-2015/QĐ-SNN-BBT

Khen thưởng cung cấp thông tin cho Website ngành NN & PTNT năm 2014

09/01/2015 Tải về
32 02-2015/QĐ-SNN

Ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng Sở NN & PTNT

07/01/2015 Tải về
33 27-2014/QĐ-UBDN

Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

15/12/2014 Tải về
34 Sổ tay xây dựng Nông thôn mới 2014

Sổ tay xây dựng Nông thôn mới 2014

15/12/2014 Tải về
35 Mẫu báo cáo công tác thông tin tuyên truyền năm 2014

Biểu mẫu báo cáo

03/11/2014 Tải về
36 08-2014/QĐ-SNN

Về việc giao kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2014

16/01/2014 Tải về
37 328-2014/QĐ-SNN

Quyết định về việc điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp nông nghiệp 2014 (lần 2)

16/09/2014 Tải về
38 326-2014/QĐ-SNN

Quyết định giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014-tỉnh Bình Phước

15/09/2014 Tải về
39 30-2014 /QĐ-SNN

V/v giao các đơn vị trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn 20 xã chỉ đạo điểm xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 hoàn thành các tiêu chí thuộc Ngành Nông nghiệp & PTNT phụ trách

27/08/2014 Tải về
40 206-2014/QĐ-SNN

Kiện toàn BBT Bản tin Ngành NN & PTNT

24/06/2014 Tải về
41 225-2014/QĐ-SNN

Kiện toàn Ban Biên tập Website Ngành NN & PTNT

01/07/2014 Tải về
42 1176/QĐ-BNN-TCTS

Ban hành chương trình hành động thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững"

28/05/2014 Tải về
43 146/2014/QĐ-SNN

Quy chế họat động Hội đồng Khoa học Công nghệ Sở

07/05/2014 Tải về
44 36/QĐ-SNN

Tổ xây dựng đề án tái cơ cấu NN & PTNT kết hợp xây dựng NTM

25/02/2014 Tải về
45 26/QĐ-SNN

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong việc cung cấp thông tin cho trang website Sở 2013

12/02/2014 Tải về
46 18/QĐ-SNN

Khen thưởng thành tích công tác năm 2013

21/01/2014 Tải về
47 07/QĐ-SNN

Kết quả xét duyệt sáng kiến, giải pháp công tác cấp cơ sở Sở NN & PTNT 2013

15/01/2014 Tải về
48 2597/QĐ-UBND

Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh

24/12/2013 Tải về
49 520/QĐ-SNN

Ban hành về việc nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn ...

17/12/2013 Tải về
50 13/QĐ-BBT

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá cung cấp thông tin trang Website Sở NN & PTNT Bình Phước của các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở

09/12/2013 Tải về
51 500/QĐ-SNN

V/v Kiện toàn tổ chức, hoạt động Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở NN & PTNT

10/12/2013 Tải về
52 501/QĐ-SNN

v/v kiện toàn tổ chức hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Sở NN & PTNT

10/12/2013 Tải về
53 79/CĐN

Xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2013

26/11/2013 Tải về
54 339/QĐ-SNN

Thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Sở NN & PTNT

30/05/2012 Tải về
55 890/QĐ-SNN

Quy định công tác thi đua khen thưởng

25/11/2011 Tải về
56 342/QĐ-SNN

Quy chế chia Cụm thi đua và tổ chức hoạt động chấm điểm, bình xét thi đua giữa các Cụm thi đua

01/06/2012 Tải về
57 159/QĐ-SNN

Kiện toàn Ban Biên tập Website của Sở NN & PTNT Bình Phước

29/05/2013 Tải về
58 05-QĐ UBND Tỉnh liên quan Chăn nuôi-TY

Quyết định của UBND tỉnh về lĩnh vực Chăn nuôi-TY

Tải về
59 01-VBQLNN về chăn nuôi thú y

Thông tư hướng dẫn về điều kiện vệ sinh thú y...

Tải về
60 33/QĐ-SNN

Ban hành Quy chế làm việc của Sở NN & PTNT

01/02/2013 Tải về
  Trang trước  1 2 3  Trang sau
 

Thông báo

 • Thông báo nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

  tải về

  view : 15 | down : 8
 • Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 51 | down : 40
 • Lịch trực tết Nguyên đán Canh Tý 2020

  tải về

  view : 62 | down : 34
 • Thông báo điểm xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 83 | down : 47
 • Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 của Bộ NN và PTNT

  tải về

  view : 38 | down : 14
 • Lịch trực Tết dương lịch 2020

  tải về

  view : 53 | down : 22
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 3/2019

  tải về

  view : 33 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 4/2019

  tải về

  view : 39 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra điều kiện vệ sinh thú y và chất cấm trong chăn nuôi đợt 2 năm 2019

  tải về

  view : 57 | down : 15
 • Thông báo kết luận thanh tra các chương trình thuộc lĩnh vực thủy lợi năm 2018

  tải về

  view : 57 | down : 16

Văn bản

Quan tâm nhiều

....